คำว่า ' ฐานทัพเรือ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า naval base
หน่วยนับ : ฐาน, แห่ง
ตัวอย่างประโยค : เครื่องบินญี่ปุ่นเข้าถล่มฐานทัพเรืออเมริกา ที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ