คำว่า ' ฐานทัพ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า military base
หน่วยนับ : ฐาน, แห่ง
ตัวอย่างประโยค : อเมริกาตัดสินใจถอนฐานทัพออกจากฟิลิปปินส์
ความหมายภาษาไทย : ที่ตั้งกองทัพ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ