คำว่า ' ฐานความรู้ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า knowledge base
ตัวอย่างประโยค : กระบวนการสร้างฐานความรู้ เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและแรงงานเป็นอันมาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ