คำว่า ' ฐานข้อมูลร่วม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า integral database
ตัวอย่างประโยค : โปรแกรม MapInfo มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลร่วมอยู่ด้วยมีชื่อว่า Mbase
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ