คำว่า ' ฐานข้อมูล ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า database
ตัวอย่างประโยค : ฐานข้อมูลที่มีการเก็บคุณสมบัติของวัสดุ มักจำกัดเฉพาะกับโลหะ พลาสติก หรือกระเบื้อง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ