คำว่า ' ฐาน 2 ' ( CONJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า because of
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : นายตำรวจถูกลงโทษ ฐานละเว้นหน้าที่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ