คำว่า ' ฎีกา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า letter of invitation to a Buddhist monk
รากศัพท์ : (บาลี)
หน่วยนับ : ฉบับ
ความหมายภาษาไทย : หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ