คำว่า ' ฎีกา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า statement for payment
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : bill
รากศัพท์ : (บาลี), (โบราณ)
ความหมายภาษาไทย : ใบเรียกเก็บเงิน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ