คำว่า ' ฎีกา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า petition to the crown
คำที่คล้ายกัน : คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ
รากศัพท์ : (บาลี), (กฎหมาย)
หน่วยนับ : ฉบับ
ตัวอย่างประโยค : ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้
ความหมายภาษาไทย : คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ