คำว่า ' ญาติสายโลหิต ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า relative
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : near relations
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : ปู่, ย่า, ตา, ยาย, พ่อ, แม่และลูก ถือเป็นญาติสายโลหิต
ความหมายภาษาไทย : คนร่วมสายเลือดอันเดียวกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ