คำว่า ' ญาติโยม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า folks
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : หลวงพ่อบอกให้ญาติโยมที่มีฐานะปานกลาง ให้ทำบุญน้อยๆ อย่าเกรงใจพระ
ความหมายภาษาไทย : คำที่พระเรียกอุบาสก อุบาสิกา ผู้มาร่วมทำบุญ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ