คำว่า ' ญาติมิตร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า kindred
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : kin; kinfolk; relatives and friends
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : แม่เตรียมข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงดูญาติมิตร ที่จะมาเยี่ยมเยียนในวันสงกรานต์
ความหมายภาษาไทย : เพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ