คำว่า ' ญาติพี่น้อง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า relatives
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : relations; folks; kinfolk; cousin; kinsman
คำที่คล้ายกัน : ญาติ, วงศาคณาญาติ, พี่น้อง, วงศ์วาน, ญาติโกโหติกา, วงศ์ญาติ, สกุล, ครอบครัว, ตระกูล
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : ความรักระหว่างบิดา มารดา ลูกและญาติพี่น้อง ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ