คำว่า ' ญาติผู้ใหญ่ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า senior relatives
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : ญาติผู้ใหญ่ของเขา ดีกับฉันมาก
ความหมายภาษาไทย : พวกญาติตั้งแต่ชั้นพ่อแม่ขึ้นไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ