คำว่า ' ญาติดีกัน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า reconcile
คำที่คล้ายกัน : คืนดีกัน
ตัวอย่างประโยค : เมื่อหายโกรธกันแล้ว เรามาญาติดีกันเถอะ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ