คำว่า ' ญาติดี ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า reconciled after estrangement
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be an friendly terms
คำที่คล้ายกัน : เป็นมิตร, คืนดี
คำตรงกันข้าม : โกรธ
ตัวอย่างประโยค : ผมไม่อยากญาติดีกับเขา
ความหมายภาษาไทย : เป็นมิตรกันดังเดิม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ