คำว่า ' ญาติ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า relatives
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : relations; folks; kinfolk; cousin; kinsman
คำที่คล้ายกัน : พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์วาน, เหล่ากอ, ตระกูล, เครือญาติ
รากศัพท์ : (บาลี)
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : คนที่ไปรับญาติกลับจากสงคราม มีความสุขที่ได้เห็นญาติกลับบ้าน
ความหมายภาษาไทย : คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ