คำว่า ' ญาณศาสตร์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า the science of fortune-telling
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : a treatise on prophecy; prognostication and prediction
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
ความหมายภาษาไทย : ตำราพยากรณ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ