คำว่า ' ญาณวิทยา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า epistemology
ความหมายภาษาไทย : ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยกำเนิดลักษณะ และความถูกต้องแห่งความรู้ ตลอดจนวิธีหาความรู้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ