คำว่า ' ญัตติ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า motion
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : amendment; proposal; issue; bill; resolution
คำที่คล้ายกัน : เรื่อง, โจทย์, หัวข้อ, ประเด็น, ข้อเสนอ, กรณี, ปัญหา
รากศัพท์ : (บาลี)
หน่วยนับ : ญัตติ
ตัวอย่างประโยค : ในการเปิดการประชุมสมัยสามัญ ฝ่ายค้านจะร่วมกันยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ความหมายภาษาไทย : ข้อเสนอเพื่อลงมติ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ