คำว่า ' ญัตติ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า announcement
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : declaration
คำที่คล้ายกัน : คำเผดียงสงฆ์
รากศัพท์ : (บาลี)
หน่วยนับ : ญัตติ
ความหมายภาษาไทย : คำประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อทำกิจของสงฆ์ร่วมกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ