คำว่า ' ญวน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Vietnamese
คำที่คล้ายกัน : เวียตนาม
ตัวอย่างประโยค : บ้านชาวบ้านญวนส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนบริเวณโคกดิน ลักษณะเหมือนเป็นเกาะเล็กๆ
ความหมายภาษาไทย : ชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศจีน และทางทิศตะวันออกของประเทศลาวและเขมร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ