คำว่า ' โซน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า zone
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : area
คำที่คล้ายกัน : แถบ, พื้นที่, ขอบเขต, เขตแดน, อาณาเขต, เนื้อที่, บริเวณ, เขต, ดินแดน
รากศัพท์ : (อังกฤษ)
หน่วยนับ : โซน
ตัวอย่างประโยค : กรุงเทพมหานครอยู่ในภูมิอากาศของโซนร้อนและชื้น
ความหมายภาษาไทย : เขตพื้นที่ที่แบ่งตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ