คำว่า ' กลั่นตัว ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า condense
ตัวอย่างประโยค : ไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศเมื่ออากาศเย็นจะกลั่นตัวมาเป็นหยดน้ำที่เกาะติดอยู่ในถ้วยแก้ว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ