คำว่า ' ซูดซาด ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sound of sucking one's lips while eating chili
คำที่คล้ายกัน : ซู๊ดซ๊าด
ตัวอย่างประโยค : อาหารไทยรสชาติเผ็ดจัดจนฝรั่งทำเสียงซูดซาด
ความหมายภาษาไทย : เสียงอย่างเสียงคนกระทำเมื่อเวลากินของเผ็ด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ