คำว่า ' ซวดเซ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be unsteady
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be unstable
คำที่คล้ายกัน : ไม่มั่นคง, เสียหลัก, ซวนเซ
คำตรงกันข้าม : มั่นคง
ตัวอย่างประโยค : ฐานะทางเศรษฐกิจของเขาเริ่มจะซวดเซ
ความหมายภาษาไทย : เสียหลัก ไม่มั่นคงดังเดิม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ