คำว่า ' ซด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sip
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : nip; imbibe
คำที่คล้ายกัน : จิบ
ตัวอย่างประโยค : เธอปล่อยให้สามีซดกาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์อยู่คนเดียวตรงบริเวณหน้าบ้าน
ความหมายภาษาไทย : อาการที่กินน้ำร้อน น้ำชา หรือน้ำแกงร้อน ทีละน้อยๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ