คำว่า ' ซวดเซ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า totter
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : stagger
คำที่คล้ายกัน : เสียหลัก, ซวนเซ, เซ
ตัวอย่างประโยค : เขาพาร่างที่ขาดสติซวดเซไปตามทาง
ความหมายภาษาไทย : อาการที่ไม่ตั้งตรง เซไปเซมา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ