คำว่า ' ซวนเซ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า stagger
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dodder
คำที่คล้ายกัน : ซวดเซ, โซเซ, โคลงเคลง, เซ, โงนเงน, โอนเอน
ตัวอย่างประโยค : ไม้หลักที่ปักไว้ซวนเซเมื่อถูกคลื่นซัด
ความหมายภาษาไทย : เซถลาไปมา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ