คำว่า ' ซน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be mischievous
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be naughty
คำที่คล้ายกัน : ซุกซน, แก่นแก้ว, อยู่ไม่สุข
คำตรงกันข้าม : เรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค : แม่มีลูก 3 คน แต่ละคนซนได้ที่
ความหมายภาษาไทย : อาการที่เด็กเล็กๆ ไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวหรือหยิบฉวยสิ่งต่างๆ มาเล่นอยู่ตลอดเวลา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ