คำว่า ' ซบเซา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dull
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be sluggish; be lifeless
คำที่คล้ายกัน : ตกต่ำ, เงียบเหงา
คำตรงกันข้าม : คึกคัก
ตัวอย่างประโยค : ศูนย์การค้าในย่านนี้ซบเซาลงมาก
ความหมายภาษาไทย : ไม่คึกคักเช่นเดิม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ