คำว่า ' ซม. ' ( CLAS )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า centimeter
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : cm.
คำที่คล้ายกัน : เซนติเมตร
ตัวอย่างประโยค : พระพุทธนวราชบพิตร หน้าตักกว้างถึง 23 ซม. สูง 40 ซม.
ความหมายภาษาไทย : อักษรย่อของ เซนติเมตร เป็นชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับหนึ่งในร้อยของหนึ่งเมตร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ