คำว่า ' ซอก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า nook
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : corner; niche
คำที่คล้ายกัน : ช่อง, โพรง, ร่อง, รู, หลืบ
หน่วยนับ : ซอก
ตัวอย่างประโยค : หนูวิ่งเข้าไปในซอกประตู
ความหมายภาษาไทย : ช่องทางที่แคบๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ