คำว่า ' ซบ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า nestle
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : snuggle; cuddle
คำที่คล้ายกัน : แนบ
ตัวอย่างประโยค : เขาซบที่ตักอุ่นๆ ของแม่ให้สมกับที่คิดถึง
ความหมายภาษาไทย : เอาหน้าฟุบแนบลงไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ