คำว่า ' ซม ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า lethargically
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : drowsily; sleepily; lazily
คำที่คล้ายกัน : ซึมเซา, เซื่องซึม, ซึม
คำตรงกันข้าม : กระฉับกระเฉง, กระปรี้กระเปร่า
ตัวอย่างประโยค : เขานอนซมเพราะพิษไข้
ความหมายภาษาไทย : อาการอย่างเป็นไข้ในระยะรุนแรงถึงกับนอนจนไม่อยากลืมตา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ