คำว่า ' ซมซาน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be ignominious
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be in strait
คำที่คล้ายกัน : ซานซม
ตัวอย่างประโยค : เมื่อไม่มีใครแล้ว พ่อถึงได้ซมซานมาหาแม่
ความหมายภาษาไทย : กระเสือกกระสนไปอย่างสิ้นท่าหรือสิ้นคิด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ