คำว่า ' เชิงพาณิชย์ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า commercial
คำที่คล้ายกัน : เชิงการค้า
ตัวอย่างประโยค : ระบบเน็ตเวิร์คบางได้ถูกนำมาใช้กับงานเชิงพาณิชย์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ