คำว่า ' นักเศรษฐศาสตร์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า economist
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจนั่งเถียงกัน แทบล้มประดาตายระหว่างนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาล กับนักเศรษฐศาสตร์ของพรรคความหวังใหม่
ความหมายภาษาไทย : ผู้ทำการวิจัยและนำหลักฐานทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับที่มาของรายได้ รายจ่าย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการผลิต การบริโภคสินค้าและบริการ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ