คำว่า ' มหัทธนะ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า rich
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : wealthy; opulent
คำที่คล้ายกัน : มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มั่งมี
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
ความหมายภาษาไทย : มีทรัพย์มาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ