คำว่า ' มหรณพ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ocean
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : great sea
คำที่คล้ายกัน : ทะเลใหญ่, ห้วงน้ำใหญ่, มหาสมุทร,มหรรณพ
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ