คำว่า ' มหกรรม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า festival
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : celebration; festivity
คำที่คล้ายกัน : การฉลอง
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : รัฐบาลจัดให้มีมหกรรมทางพุทธศานาขึ้นเพื่อฉลองพุทธศตวรรษที่ 25
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ