คำว่า ' มลาน 1 ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sad
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : sorrowful; low-spirited; melancholy; depressed; gloomy
คำที่คล้ายกัน : โศกเศร้า, หมอง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ