คำว่า ' ชน 1 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า complete
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : get close to; near
คำที่คล้ายกัน : บรรจบ, ครบรอบ
ตัวอย่างประโยค : ลูกของเธออายุจะชนขวบแล้ว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ