คำว่า ' ชน 1 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fight
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : battle; knock against; struggle; encounter; clash with; oppose
คำที่คล้ายกัน : ต่อสู้, ปะทะ
ตัวอย่างประโยค : ผบ ช.ก. ได้ออกมาประกาศกร้าว ท้าชนเหล่าบรรดาเจ้าพ่อมาเฟีย คนมีสี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ