คำว่า ' ชกมวย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า box
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : punch; cuff; jab; hit
ตัวอย่างประโยค : เขาออกจากบ้านมาเสี่ยงโชคด้วยการเป็นนักมวย ขึ้นชกมวยที่ต่างๆ จนมีชื่อเสียง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ