คำว่า ' ชะงุ้ม ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า towering and overhanging
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : projecting and overhanging
ความหมายภาษาไทย : เป็นเพิงงุ้มลงมา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ