คำว่า ' มฆา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า name of a zodiacal constellation
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : tenth constellation containing 5 stars
คำที่คล้ายกัน : ดาวโคมูตร, ดาววานร, ดาวงอนไถ, ดาวงูผู้, ดาวมฆา
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
ความหมายภาษาไทย : ดาวฤกษ์ที่ 10 มี 5 ดวง เห็นเป็นรูปโคมูตร วานร หรืองอนไถ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ