คำว่า ' มคธ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Bihar
คำที่คล้ายกัน : แคว้นมคธ, พิหาร
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
หน่วยนับ : แคว้น
ตัวอย่างประโยค : พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเบญจคิรีนครหรือนครราชคฤห์ในแคว้นมคธ
ความหมายภาษาไทย : ชื่อแคว้นใหญ่ในอินเดียครั้งพุทธกาล
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ