คำว่า ' มกุล ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cluster
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : bunch; group
คำที่คล้ายกัน : กลุ่ม, พะวง
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ