คำว่า ' ชดใช้ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า compensate
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : pay; reimburse; repay; refund; disburse
คำที่คล้ายกัน : ใช้, ชำระคืน
ตัวอย่างประโยค : หากเกิดอุบัติเหตุกับรถของท่านที่ได้ทำประกันภัยไว้กับทางบริษัท บริษัทยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของรถ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ